HOANG KIM Producing and Trading Co, Ltd
 • Túi xách

  Túi xách khổ lớn

  Mã số sản phẩm: 5601
  Chất liệu: Vải
  1/15

  Túi xách khổ lớn
 • Túi xách

  Túi cói

  Mã số sản phẩm: Túi cói
  Chất liệu: Cói / Đay
  2/15

  Túi cói
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: TX001
  3/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: HK1000
  4/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi nữ

  Mã số sản phẩm: HK055
  5/15

  Túi nữ
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: HK884
  Chất liệu: PVC
  Kích cỡ: 10 x 20 x 37
  6/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: HK058
  7/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: HK070
  8/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: HK877
  Chất liệu: Simili
  Kích cỡ: 7 x 15 x 33
  9/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi xách nữ

  Mã số sản phẩm: HK891
  10/15

  Túi xách nữ
 • Túi xách

  Túi xách trẻ em

  Mã số sản phẩm: HK079
  11/15

  Túi xách trẻ em
 • Túi xách

  Túi xách trẻ em

  Mã số sản phẩm: HK077
  12/15

  Túi xách trẻ em
 • Túi xách

  Túi xách trẻ em

  Mã số sản phẩm: HK076
  Chất liệu: Cotton
  13/15

  Túi xách trẻ em
 • Túi xách

  Túi xách trẻ em

  Mã số sản phẩm: HK078
  Chất liệu: Cotton
  Kích cỡ: 5 x 14 x 23 (cm)
  14/15

  Túi xách trẻ em
 • Túi xách

  Túi xách trẻ em

  Mã số sản phẩm: HK075
  Chất liệu: Cotton
  Kích cỡ: 10x20x35
  15/15

  Túi xách trẻ em